Massage werking hoe zit dat nou ?

Massage werking

Vaak worden de massage werking en voordelen daarvan zwaar onderschat. Massage is per definitie een mechanische prikkel, maar er zijn ook andere dan alleen mechanische verklaringen voor het weldadige effect dat het uiteindelijk heeft.

Door de massage ontstaat warmte: in eerste instantie heel direct in de huid door de lichte wrijving, maar ook in het onderliggende spierweefsel ontstaat warmte. Een belangrijker effect is dat van warmte uit gaat van de druk die bij massage wordt uitgeoefend op het lichaam en die de afvoer van veneus bloed en lymfevocht bevordert in de richting van het hart. Bloed en lymfe voeren afvalstoffen uit spieren en lichaamsspleten af. De circulatie wordt echter in haar totaal gestimuleerd en behalve dat er vocht en afvalstoffen worden afgevoerd is er ook sprake van een verhoogde toevoer van zuurstof via de longen naar ook verdere organen in het lichaam.

massage werking, laren

reflectoire verklaring massage werking

Naast deze mechanische, is er een reflectoire verklaring voor de indirecte effecten van massage. Dat zijn dan effecten die via een omweg (zenuwgeleiding) worden bereikt. In de weefsels bevinden zich n.l. receptoren (een soort ontvangertjes) voor prikkelingen die hun “boodschappen” door melden aan het ruggenmerg of aan (delen van de) hersenen waar ze omgevormd worden tot een specifieke reactie en vervolgens terug geseind naar de plaats van de massage (spieren) of naar een van de organen (b.v. spijsvertering, bloedvatstelsel), maar ook is er een beïnvloeding van een pijn gevoel. Zo kan via die omweg de spierspanning zowel verhoogd als verlaagd worden door massage. Zo kan een pijngevoel worden beïnvloed (b.v. bij frictie door een afstomping van je zenuwstelsel). En zo kan ook een verwijding van bloedvaten worden bereikt, het geen leidt tot een verhoogde uitwisseling.van afvalsloffen (de afvoer) en voedingsstoffen / zuurstof ( de aanvoer) en dus tot een beter functioneren van het lichaam en geest.

Chemisch-biologische massage werking

Dan is er nog een chemisch-biologische verklaring voor wat massage kan bereiken, want bij  massage vinden in het lichaam ook chemische processen plaats. Behalve dat de zich in de weefsels bevindende “ontvangertjes” (zie reflectoire verklaring) worden geactiveerd, vormen zich in diezelfde weefsels door de massageprikkel ook chemische stoffen die b.v. de bloedvaten verwijden en de vaatwand doorlaatbaarder maken. Door de verwijding van een bloedvat zal het bloed daar trager stromen en door de verhoogd doorlaatbare vaatwand wordt ook de uitwisseling afval/zuurstof extra verhoogd, wat tot een beter functioneren leidt van het totale mechanisme dat we het menselijk lichaam noemen.

Een bio-energetische verklaring van het massage-effect is dat bepaalde spieren gekoppeld zijn aan de functies van bepaalde organen. Als dus in die spieren een prestatieverbetering heeft plaatsgevonden. Doordat de massage versneld de energiebalans herstelt leidt dat vanzelfsprekend ook tot een beter functioneren van de corresponderende organen en dus van het hele mechanisme “lichaam”.

Psychische massage werking

Tot slot is er een psychische verklaring voor het effect dat massage heeft op het lokale dan wel totale functioneren. Dit effect moet niet worden onderschat. Massage is een samenwerkingsproces waarin de masseur gerichte aandacht geeft en inspeelt op subtiele reacties van het lichaam en waarbij de gemasseerde zich bewuster wordt van zijn of haar lichaam. Wie gemasseerd wordt neemt de tijd en de rust om te ontspannen.

Het vertrouwen dat men heeft in de deskundigheid van de masseur wordt door het fysieke contact vergroot en leidt dikwijls ook tot meer zelfvertrouwen. Massage is altijd een mechanische prikkel, maar van alle hiervoor genoemde verklaringen zijn de reflectoire en de bio-energetische verklaringen de belangrijkste. En de algehele conclusie luidt: massage werkt!.

Massage wordt inmiddels beschouwd als een effectieve behandelmethode. Die een gedegen kennis van het menselijk lichaam koppelt aan zowel medisch technische als aan psychologische inzichten. En naast het enorme medische voordeel is de energetische werking net zo groot.

You may also like

One comment

  • Maud juni 21, 2016   Reply →

    Super lieve meiden
    En een heerlijke massage xxxx

Leave a comment